Etiket: Ekin Basım Yayın

----------------------- R E K L A M L A R -----------------------
0

Ar&Ge İnovasyon ve Ekonomik Büyüme

I. Bölümar-ge faaliyetleri ıı. Bölüminovasyon kavramı ııı. Bölümar-ge ve inovasyon’un ekonomik büyüme ilişkisi   Tanıtım Bülteninden)     Hamur Tipi : 1. Hamur Sayfa Sayısı : 118 Ebat : 14 x 21 İlk Baskı...

0

Grafik Tasarımda Mükemmellik Kusurluluk Afişler

• Tasarım Üzerine• Tasar, Tasarı, Tasarlama• Görsel İletişimde Grafik Tasarım• Bir Grafik Tasarım Ürünü Olarak Afiş• Afiş Tasarımının Türleri• Afiş Tasarımının Özellikleri ve Değerlendirme Kriterleri• Tasarımda Sanatsal Kaygı• Kusur/Kusurluluk Kavramı Nedir?• Kusur• Kusurluluk• Kusursuz...

0

Gelir Dağılımının İktisadi Analizi

BİRİNCİ BÖLÜMGELİR DAĞILIMININ ÖNEMİ VE GELİR DAĞILIMI TÜRLERİİKİNCİ BÖLÜMGELİR DAĞILIMINI BELİRLEYEN ETMENLERÜCÜNCÜ BÖLÜMGelir dağılımını belirlemede kullanılan ölçütlerdördüncü bölümklasik iktisatta gelir dağılımıbeşinci bölümneoklasik iktisatta gelir dağılımıaltıncı bölümkeynesyen iktisatta gelir dağılımıyedinci bölümpost keynesyen iktisatta gelir dağılımısekizinci...

0

Ticari Matematik

1. Matematik bilgilerini gözden geçirme2. Yüzde hesaplamaları3. Oran ve orantı4. Karışım ve alaşım hesapları5. Brüt ücret6. Basit faiz7. Basit iskonto8. Bileşik faiz9. Bileşik iskonto   Tanıtım Bülteninden)     Hamur Tipi : 1. Hamur...

0

Yeşil Büyüme

Yeşil Büyüme     Hamur Tipi : 2. Hamur Sayfa Sayısı : 228 Ebat : 15 x 21 İlk Baskı Yılı : 2017 Baskı Sayısı : 1.Basım Yazar: Zafer Yalçın

0

Afet Yönetimi

• Afet yönetiminde kavramsal çerçeve ve türkiye’de afet yönetiminin genel tarihsel gelişimi• göç yönetimi ve afet yönetimi arasındaki terminolojik bağıntılar üzerine bir değerlendirme• karmaşıklık kuramı, afetler ve kamu politikaları• afetlerde hızlı çevresel etki değerlendirmesi...

0

Finans Sektörü ve Ekonomik Gelişme

• Bölüm 1• türkiyede finans sektörünün tarihsel gelişim süreci• bölüm 2• türkiyede finans sektörünün lokomotifi olan bankaların varlık nedenleri, türleri vetemel işlemleri• bölüm 3• ekonomik gelişme açısından bankacılık sektöründe rekabet ve kümelenme• bölüm 4•...

0

TMS-TFRS Kapsamında Türev Araçlar

-Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar-Muhasebe Standartları Ve Finansal Raporlama Standartları Kapsamında Türev Araçlar-Ülkemizde Türev Araçların Türkiye Muhasebe Standartları Kapsamında MuhasebeleştirilmesiTanıtım Bülteninden) Sayfa Sayısı: 152 Baskı Yılı: 2016 Dili: TürkçeYayınevi: Ekin Basım Yayın Sayfa Sayısı...

0

Ekonomik Entegrasyonlar Avrupa Birliği ve Türkiye

• Ekonomik Entegrasyon Tanımı Ve Türleri • Ekonomik Entegrasyonların Refah Seviyesine Etkileri • Dünya’da Ekonomik Entegrasyon Uygulamaları • II. Dünya Savaşı Sonrası Avrupa’da Bütünleşme Çabaları • Avrupa Birliği Kurumları • Avrupa Birliği’nin Tarihsel Süreçte...

0

Entegre Raporlama

Birinci BölümKurumsal Yönetim İkinci BölümEntegre Raporlama Ve Entegre Rapor Üçüncü BölümEntegre Raporlama Çerçevesi, Raporun Hazırlanması Ve Raporun Güvencesi Dördüncü BölümEntegre Raporun Bileşenleri Beşinci BölümEntegre Raporlamanın Mevcut Durumu Ve Geleceği, Entegre Raporlama Hazırlanan Ülkeler Ve...

0

Vergi Dava Rehberi

• Türk Yargı Sistemi• Vergi Yargısı• Vergi Uyuşmazlıklarının Barışçıl Yollarla Çözümü• Vergi Yargısının Konusu Ve Yargısal Denetim• Vergi Yargılama Usulü• Davadaki Özel Durumlar• Yargı Kararlarına Karşı Başvuru Yolları• Vergi Yargılamasında Süreler• Vergi Yargılamasında İspat...