Etiket: Bağlam Yayıncılık

----------------------- R E K L A M L A R -----------------------
0

Psikosomatik Soruşturma

Psikanaliz uzun zamandır artık yalnızca nevrozlarla sınırlı değil. Psikanalizin alanı çok çeşitli bilgi alanlarını zenginleştirmek ve dönüştürmek üzere yavaş yavaş genişlemiştir. Bunun sonucu olarak tıp alanında, bizim henüz bütün gelişimini ve etki alanını öngörmemizin...

0

Ergenlik Ve Ötesi

Psikanalist yalnızca bilişsel yetileriyle değil belki daha çok duygusal yetileriyle çalışır. Duygusal yetilerinin azalması nasıl söz konusu olabilir? Bundan kastedilen ne olabilir? Analizanlarına karşı olan duygusal yatırımlarının azalması mı, karşı aktarımda alışılmışın dışında iniş...

0

Denetimli Serbestlikte Yeniden Sosyalleşme

Suçluların toplumdan soyutlanmadan ‘denetim ve gözetim altında’, normal yaşamlarına, topluma yeniden dönebilmelerinin araştırmalara konu edilmesi Türkiye’de oldukça yenidir. …) kitaba temel olan araştırma; haklarında çok az bilgiye sahip olunanlardan bir gruba, bir suçtan mahkûm...

0

Yansıtma Sayı: 14 Aralık 2010

İÇİNDEKİLER/Contents SunuPresentation Tevfika İkiz Klinikte Projektif Testlerin Kullanımı Ve Terapötik Sürece Olan KatkısıThe Clinical Use of Projective Methods and Its Contribution To The Therapeutic ProcessNeslihan Zabcı Rorschach Testinin Kuramsal TemelleriThe Theoretical Background of the...

0

Yansıtma Sayı: 23 Haziran 2015

İÇİNDEKİLER / Contents SUNU Presentation -Tevfika İkiz- Manik-Depresif Hastalık Ve Onunla İlişkili Koşulların Psikanalitik Araştırması Ve Tedavisi Üzerine Notlar -Notes on the Psycho-Analytical Investigation and Treatment of Manic Depressive Insanity and Allied Conditions-Karl Abraham...

0

Yansıtma Sayı: 13 Haziran 2010

İçindekiler / contents SunuPresentation Bir ruhsal-tanı testi olarak rorschach: neyi teşhis etmek?The Rorschach Psychodiagnostic Test: Diagnosing What?Bruce Smith / Çeviren: İrem Erdem Atak Peri Masalları Testi’nde Savunma MekanizmalarıDefense Mechanisms on The Fairy Tale TestCarina...

0

Yansıtma Sayı: 9-10 Kasım – Aralık 2008

SunuPresentation Tevfika Tunaboylu İkiz Yeni Başlayan Psikozların Psikanalitik Tedavisinde Yarılma AnlarıThe Splitting Moments in The Pyschoanalytic Treatment of Early Psychosis Nicos GougoulisÇeviren/Translated by Elif Yavuz Manik Tepeler Depresif YamaçlarManic Hills, Depressif Slopes Fatih Sönmez...

0

Yansıtma Sayı: 7-8 Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi

2004’ten bugüne kadar yayımlanan dergimizin 7-8. sayısını projektif testler alanında İstanbul’da düzenlenen önemli bir toplantıda sunulan metinlere ayırmış bulunmaktayız. Dünya Rorschach Derneği IRS’in 2005 yılında Barselona’da düzenlediği 18. Uluslararası Rorschach ve Projektif Metotlar Kongresi...

0

Yansıtma Sayı: 18 Aralık 2012

SunuPresentationTevfika İkiz Sınır durumlar: çağdaş fransız psikanalitik yaklaşımı ıı: Sentez ve tedaviBorderline States: Contemporary French Psychoanalytic Approach II: Synthesis and TreatmentJean Yves ChagnonÇeviren/Translated by Elif Aybay Sınır Patolojilerde Nefretin Kökeni ÜzerineOn the Origin of...