Kategori: İslamiyet

----------------------- R E K L A M L A R -----------------------
0

Kutbuddin Eş-Şirazi Ve Tesfiri

Allah’ın, insanlığa gönderdiği ilahi hitapların son halkası, öğüt, kalbi hastalıklara şifa, hidayet, rahmet kitabı ve her dönemde insanlığın hayatına yön veren aktif bir özne olan Kur’an’ın, anlaşılabilir ve yaşanabilir olması büyük önem arz etmektedir....

0

İslam ve Çağdaş Sanat

İslam ve Çağdaş Sanat Hashim Cabrera Bir Endülüslü için sessiz bir avluda ailevi, mahrem sohbetler yapmak, su sesinin verdiği huzur ile yatışmak ya da tıpkı eski Giritlilerde olduğu gibi boğa güreşleri düzenlemek gibi bazı...

0

Sünnet Neden Garip?

Sünnet-i Nebeviye İçin Bir Savunma Hattı “Yaşadığımız zamanda kâfirlerin ümmetimize saldırılarına planlamalar yaptığımız gibi, içimizdeki Peygamber kıymeti bilmez cahillerin saldırısına karşı da en ağır tedbirlerimizi kullanıp Peygamber aleyhisselamın şahsını ve hadislerini koruma altına almadığımız...

0

Maturidi Alimlerine Göre Şefaat Kitabı

Şefaat inancı, tarih boyunca insanların zihnini en çok meşgul eden konulardan olmuştur. Nitekim İslam’ın en temel iki kaynağı olan Kur’an-ı Kerîm’de ve Sünnet’te şefaatle ilgili birçok âyet ve hadis-i şerif bulunmasına rağmen konu, İslam...

0

Günümüz Akaid ve Kelam Problemleri

Günümüz akaid ve kelam problemlerinin önemli bir kısmı, Avupa’da gerçekleşen rönesans ve reform süreciyle ortaya çıkmıştır. Din-bilim kavgası, bunun sonucunda bilimi, ahlâkı ve sanatı tamamen dinden ayırma gayretleri, dinin insanlar tarafından uydurulduğu iddiaları, her...

0

Kur’an-Kerim Elifba’sı

Teknik Hazırlık : Mehmet Türk Kapak Tasarımı : Fetullah Mercan Hamur Tipi : Şamua İlk Baskı Yılı : 2017 Sayfa Sayısı : 72 Ebat : 16 x 24 Baskı Sayısı : 1. Basım Yazar:...

0

Gençler için Kısa Surelerin Tefsiri-Arapça

İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip ortaokullarının son zamanlarda ulaştığı seviye bizleri ziyadesi ile sevindirmektedir.Bu gelişmeler diriliş neslinin ihyası yolunda umudumuzu artırmaktadır.   Özellikle dil projesi uygulayan imam hatip lisesi ve ortaokullarının müfredatı gözetilerek...

0

Eyvah! Elmanın Yarısı Tükendi

Kapak Tasarımı : Fetullah Mercan Hamur Tipi : 2. Hamur İlk Baskı Yılı : 2017 Sayfa Sayısı : 256 Ebat : 13,5 x 21,5 Baskı Sayısı : 1. Basım Yazar: Ünzile Girişgin

0

Ulema ve Medrese

Medreseler, İslâm eğitim tarihinin en önemli konularından birisini teşkil etmektedir. Her ne kadar öncesinde mevcudiyeti biliniyor ve medrese denildiğinde akla Büyük Selçuklu veziri Nizâmülmülk tarafından pek çok şehirde kurulan Nizâmiye medreseleri geliyor olsa da...

0

İslami Hareketler Yol Ayrımında

Bu Kitap; bir dönemin sonunu anlatıyor, yeni bir dönemin başlangıcına dair ipuçları ve işaretler sunuyor. 2011 yılı ve sonrasında ‘Arap Baharı coğrafyası’ İslami hareketlerin yükselişine tanık oldu. Bu dönemde İslami hareketler donanımlarıyla, lider ve...

0

Öncü Şahsiyetler

“Esasında öncü olmak, yaşarken var olmak demektir. Tarihin akışını seyretmeye değil,ona istikamet ve yön vermeye katılıyor olmaktır. Özne olup, tarafını belli etmektir. Pasif, silik bir hayatı reddedip, aktif ve dinamik bir fert olmaktır. Hayatta...