Kategori: Hukuk

----------------------- R E K L A M L A R -----------------------
0

Üretim ve İş Sırlarının Korunması

Ekonomik ve teknolojik hayatta yaşanan hızlı gelişmeler “üretim ve iş sırları” kavramın önemini tekrar gözler önüne sermiştir. Çalışmanın konusunu “üretim ve iş sırları” bir başka deyişle de “ticari sırlar” ın korunması oluşturmaktadır. Özellikle, Türk...

0

Suça İştirakte Bağlılık Kuralı

“Suça İştirakte Bağlılık Kuralı” başlıklı çalışmamız, iştirak gibi ceza hukukunun temel bir alanına ilişkin olmanın yanında bağlılık kuralının ilk defa 5237 sayılı TCK’da benimsenmesiyle birlikte ayrı bir önem taşımaktadır. Hiç şüphesiz ki 765 sayılı...

0

Yararı Kalmayan ya da Azalan İrtifak Haklarının Sona Ermesi

Bu çalışma, yararı kalmayan ya da azalan irtifak haklarının sona ermesini düzenleyen MK m. 785 hükmünün incelenmesini konu almaktadır. Taşınmaz lehine irtifak hakları kapsamında düzenlenmiş, ama kişisel irtifak haklarına da uygulanan bu hüküm, irtifak...

0

Milletlerarası Aile ve Çocuk Hukukuna İlişkin Seçilmiş Makaleler

*Türkiye’nin Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye Koyduğu Çekincelerin İncelenmesi *Çocuk Mültecilerin Tabi Olduğu Hukuki Rejim *Maddi Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Açısından Eşcinsel Evliliklerin Değerlendirilmesi *Milletlerarası Özel Hukukta Taşıyıcı Annelik *Türkiye’nin Taraf Olduğu Milletlerarası Sözleşmeler...

0

Kabahat Genel Teorisi Açısından Vergi Kabahatleri

Suç olmaktan çıkarma eğilimi neticesinde 2005 yılında suçlar ve kabahatler birbirinden ayrılmış, kabahatlere ilişkin düzenlemeler 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile yapılmıştır. Ancak aradan geçen zamana rağmen hala bir kabahat sistemi oturtulamamış, Kabahatler Kanunu ile...

0

Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, ticari hayatımıza ve özellikle de anonim şirketler uygulamasına kapsamlı değişiklikler getirmektedir. Bu değişikliklerin en önemli amaçlarından biri, anonim şirketler uygulamasında pay sahipliği konumunu güçlendirmektir. Şüphesiz ki, şirket içi menfaat...

0

Hukuk

Hukuk adalettir. İşte açık, sade, mükemmel biçimde tanımlanmış ve sınırları belli, her aklın kavrayabileceği, her gözün görebileceği bir hukuk tanımı.   Bu yoldan sapıp ona dini, kardeşlikçi, eşitlikçi, insanperver, sınai, edebi, sanatsal, anlamlar atfetmek...