Kategori: Borsa

----------------------- R E K L A M L A R -----------------------
0

Mali Tablolar Analizi

Kitabın 16. baskısında;  içerikleri, örnekleri değiştirilmiş, olanak ölçüsünde güncelleştirilmiştir. Kitabın önceki baskılardan farklı bir yönü de “Risk Analizi-Yönetimi” bölümünün kitaba eklenmesidir. İşletmelerin, kredi, likidite, kur, faiz, faaliyet, fonlama riskleri arttığından ve varlıklarını sürdürmeleri açısından...